Ing. Pavel Pohanka, Ph.D.

specialista na integraci systémů pomocí technologie DDS

Vytváříte distribuovaný systém a potřebujete usnadnit jeho návrh, vývoj, nasazení a údržbu?

Zvažujete použití technologie DDS nebo potřebujete získat další informace o vhodnosti technologie DDS pro váš systém?

Povím vám jeden příběh...

  • Můj zájem o informační technologie začal při studiích a prohloubil se v zaměstnání, ve kterém jsem pracoval na zajímavých projektech pro armádu.
  • Vše se točilo kolem senzorů, přenosu dat a informačních systémů, které data zpracovávaly a poskytovaly uživatelům potřebné informace.
  • Při řešení projektů jsem se vždy setkával s potřebou efektivně přenášet data a integrovat výsledné řešení s ostatními systémy.
  • Tím jsem se dostal k technologii DDS, která je určena pro usnadnění návrhu, vývoje, nasazení a údržby distribuovaných systémů.
  • Byl jsem spolutvůrcem systému a odpovědný za to, že systém umožňoval přenášet data mezi prvky systému, které byly dynamicky přidávány a odebírány, komunikovaly mezi sebou bez centrálního prvku, komunikovaly spolehlivě po linkách s relativně malou přenosovou kapacitou a měly schopnost se zotavit z výpadku v komunikaci.
  • Věřím, že technologie DDS bude jednou z technologií, která umožní vybudovat systémy, které nám budou měnit životy.
  • Připojte se ke komunitě DDS in Action, která se zabývá technologií DDS a jejími možnostmi pro tvorbu distribuovaných systémů >>

PP_LINKEDIN

Pavel Pohanka